Oczyszczanie – maszyna do wytłaczania

Maszyna do wytłaczania z przedmuchem

Tym razem w ramach odpoczynku od maszyn budowlanych procesowi mikrofiltracji została poddana maszyna do wytłaczania z rozdmuchem . Próbki zostały pobrane przed i po procesie mikrofiltracji i wysłane kurierem do analizy. Filtr magnetyczny jak zawsze znalazł ciekawe ,,okazy”